Inmaculada Concepció de Maria
15814
post-template-default,single,single-post,postid-15814,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,unselectable,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Inmaculada Concepció de Maria

Inmaculada Concepció de Maria

Amb motiu de la festivitat de la Immaculada Concepció de Maria, vos mostram aquest rar i interessant gravat. Va ser encarregat pel canonge Don Ramon Sureda i de Santacília, i el realitzà el gravador i pintor Francesc Rosselló l’any 1671. Al marge inferior dret de la imatge trobam la seva firma, la data i la llegenda In temporis tribulationis: “en temps de tribulació”. Aquesta fa referència a uns greus moments de confrontació entre els canonges i el tribunal de la Inquisició, conflicte que feia perillar la pau del regne –que en aquesta estampa és encomenada a la Immaculada. Al mateix temps, aquest gravat forma part de la propaganda lul·lística-immaculista franciscana contrària a les tesis dominicanes, disputa que provocava continus altercats entre els respectius partidaris –lul·listes i marrells.  Hi figuren els quatre grans teòlegs immaculistes: Sant Gregori Magne, Joan Duns Scoto, Sant Francesc d’Asís i Ramon Llull. També estan representats el Paradís Terrenal amb la temptació d’Eva, i alguns emblemes de les lletanies lauretanes.  La verge Maria es troba situada per damunt la mitja lluna característica de la seva advocació; i de l’Arbre de Jessé, alegoria de l’arbre genealògic davidíc de Jesús. A sota del conjunt, l’escut heràldic dels Sureda.


Francesc Rosselló, grav. In tempore tribulationis [Mallorca]: sense impressor, 1671.
Paper, gravat; 32 x 36 cm (taca). Signat: “Rosselló delin. et excudit”. Datat: 1671.  Biblioteca Vivot, Estampes, 19.

Con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción de María, aportamos este raro e interesante grabado. Fue encargado por el canónigo Don Ramon Sureda i de Santacília, y lo realizó el grabador y pintor Francesc Rosselló en 1671. En el margen inferior derecho de la imagen encontramos su firma, la fecha y la leyenda In temporis tribulationis: “en tiempos de tribulación”. Ésta hace referencia a unos graves momentos de confrontación entre los canónigos y el tribunal de la Inquisición, conflicto que hacía peligrar la paz del reino –que en esta estampa es encomendada a la Inmaculada. Al mismo tiempo, este grabado forma parte de la propaganda lulística-inmaculista franciscana, contraria a las tesis dominicanas, disputa que provocaba continuos altercados entre sus respectivos partidarios –lul·listes y marrells.  Se ven los cuatro grandes teólogos inmaculistas: San Gregorio Magno, Juan Duns Scoto, San Francisco de Asís y Ramon Llull. También están representados el Paraíso Terrenal con la tentación de Eva, y algunos emblemas de las letanías lauretanas. La Virgen María se halla situada por encima de la media luna característica de su advocación; y del Árbol de Jesé, alegoría del árbol genealógico davidíco de Jesús. Bajo el conjunto, el escudo heráldico parlante de los Sureda.error: Content is protected !!